Priprava terena

Strokovna in ustrezna priprava terena je zelo pomembna faza za vsa nadaljnja gradbena dela